top of page

Ons beleidsplan

Overzicht ​​

Probleem
Ons voedselsysteem faalt momenteel. Terwijl velen verhongeren, wordt perfect eetbaar voedsel onnodig weggegooid, elke stap in de voedselvoorzieningsketen, tot in totaal 40% van al het voedsel dat voor menselijke consumptie wordt geproduceerd. Afgezien van het voedsel zelf, worden hulpbronnen die nodig zijn voor productie, verwerking en distributie, zoals energie en water, verspild. Daarom is een verspillend voedselsysteem zowel ecologisch onverantwoord als sociaal onaanvaardbaar.

Wettelijke doelstelling
De Stichting wil onnodige voedselverspilling voorkomen door het creëren van maatschappelijk bewustzijn over de enorme hoeveelheid eetbaar voedsel die wordt vernietigd en alles wat daarmee samenhangt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de breedste zin van het woord.

De belangrijkste activiteiten van de Stichting
De Stichting tracht haar doel, zoals vermeld in artikel 3.1 van de statuten te verwezenlijken door:

 • het verspreiden van informatie via de website van de Stichting en via andere kanalen over hoe voedselverspilling kan worden voorkomen en  het creëren van een forum over dit onderwerp voor gelijkgestemden;

 • andere educatieve activiteiten organiseren  activiteiten, waaronder 'food giveaway markets', diners, debatten en filmvertoningen;

 • onderhouden  een internationaal netwerk van gelijkgestemde organisaties (satellietgroepen)  en personen, die de organisatie uitdragen, krijgen  administratieve ondersteuning en mogen onder nader te bepalen voorwaarden de naam en het logo van de Stichting voeren.

 • het verzorgen van non-profit cateringactiviteiten die het maatschappelijke doel van de Stichting versterken en uitdragen;

 • en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zolang het bijdraagt aan de verwezenlijking van het hierboven genoemde doel van de Stichting.

Hoe  de Stichting  verhoogt  fondsen
De Stichting werft fondsen voor de realisatie van haar doelstelling, zoals vermeld in
  Artikel 3.1 van de statuten. De fondsen bestaan uit schenkingen, legaten, legaten, schenkingen en schenkingen, maar ook uit andere aanwinsten.

Het verwerven van fondsen  gebeurt onder meer door de volgende activiteiten:

 • het bieden van donatiemogelijkheden op onze eigen evenementen en op onze website;

 • een op een  contact met geïnteresseerde personen of instanties;

 • offeren  non-profit catering en educatieve activiteiten;

 • het werven van nieuwe contacten/partners/donateurs, via brieven, telefoon of het gebruik van multimedia en sociale media;

 • deelname aan opstart- en/of acceleratiewedstrijden;

 • het aanvragen van gemeentelijke/provinciale/staats/Europese of een ander soort subsidie;

 • het organiseren van evenementen om financiële middelen te verkrijgen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen  of organisaties;

 • daarnaast wil de Stichting tijdschriften, kranten en andere media benaderen om steun te krijgen voor haar doelstelling.

Hoe de Stichting  beheert zijn  fondsen
De Stichting moet een jaarrekening bijhouden. De jaarrekening moet een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op de jaarrekening bevatten. In deze verklaringen
  de Stichting moet verduidelijken  allemaal  onkosten vergoed  aan bestuursleden, fulltime helden (medewerkers) en parttime helden (vrijwilligers & stagiaires). Bovendien moeten in de administratie ook alle gemaakte kosten voor het beheer van de Stichting en alle andere gemaakte kosten duidelijk worden gemaakt  in  het nastreven van het doel van de Stichting.

Nogmaals benadrukken we dat de bestuursleden  krijgen geen vergoeding voor hun werk.  De definitie van beloning omvat echter geen redelijke vergoeding  van gemaakte kosten ten behoeve van  de Stichting omvat evenmin  niet-buitensporige aanwezigheidsvergoeding.

Hoe de Stichting  maakt gebruik van zijn  fondsen
de fondsen
  van de Stichting dienen ter verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting.  Natuurlijke personen of rechtspersonen mogen niet  bezit de  vermogen van de Stichting alsof het hun  eigen. De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de geplande activiteiten van de Stichting. Mochten er na aftrek van alle kosten aan het einde van het kalenderjaar nog gelden overblijven, dan blijven deze in de reserve van de Stichting om een eventuele tegenslag in het volgende jaar op te vangen of worden deze geïnvesteerd in activiteiten ter bevordering van de groei van de organisatie en het vergroten zijn invloed.

 

Wilt u meer informatie over ons beleid? 
Lees ons volledige beleidsplan
  hier .

bottom of page