top of page

Ons beloningsbeleid

Het TBYW-bestuur:
Zoals vermeld in artikel 5.5 van de statuten ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden.
  De definitie van bezoldiging omvat echter geen redelijke vergoeding van onkosten gemaakt ten behoeve van de Stichting en evenmin niet-excessieve zitpenningen. Alle vergoedingen die aan bestuurders worden betaald, worden als zodanig vastgelegd en toegelicht in de jaarrekening.

 

Coördinatie Vrijwilligers:
De hiërarchie van de Stichting is vloeiend en leden worden gewaardeerd op basis van hun tijdsinvestering. Alleen vrijwilligers die zich 5-10 uur per week inzetten voor een overeengekomen coördinatiefunctie kunnen in aanmerking komen voor een geldelijke vergoeding. In dat geval heeft de coördinator recht op een vergoeding van zijn/haar deeltijdvrijwilligerswerk van maximaal € 1800,- per jaar.

1. De coördinator moet bij ondertekening van de coördinatieovereenkomst beslissen of hij:

  1. Een vergoeding van € 180,- per maand met een maximum van € 1800,- per jaar; of,

  2. Een vergoeding van € 150,- per maand voor een periode van 12 maanden  ​​

2.  Indien voorafgaand aan de officiële start van het vrijwilligerswerk een inwerkperiode nodig is, heeft de coördinator recht op een vergoeding van € 90,- per maand.

Vrijwilligers:

Noch stagiaires noch vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor hun werk. Alle kosten die zij ten behoeve van de Stichting maken, worden echter vergoed, op voorwaarde dat dit vooraf is overeengekomen en dat de juiste boekhoudkundige documentatie is gepresenteerd, gevalideerd en geaccepteerd.

bottom of page